Doktoranci / 

Agata Lewandowska

Absolwentka filologii polskiej UAM. W 2011 roku obroniła pracę magisterską pt. „Polskie doświadczenie transformacji w świetle teorii postkolonialnej. Studium na podstawie wybranych utworów Andrzeja Stasiuka” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Legeżyńskiej. Rozprawę doktorską poświęconą współczesnym obliczom patriotyzmu realizuje pod opieką prof. UAM dr hab. Agaty Stankowskiej.

W roku akademickim 2009/2010 studiowała na wydziale slawistyki Uniwersytetu Pocztadmskiego w ramach programu stypendialnego ERASMUS. Publikowała m.in. w czasopismach „Podteksty” oraz „Pro Arte”.

Główne obszary zainteresowań naukowych:

– współczesna polska proza
– pogranicza literaturoznawstwa, socjologii i antropologii
– studia kulturowe