Doktoranci / 

Aleksandra Francuz

Studia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM ukończyła w 2005 r., uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy „Listy polskie śląskie z XVI wieku” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisławy Krążyńskiej. Rozprawa doktorska realizowana pod opieką prof. UAM dr hab. Agaty Stankowskiej dotyczy odczytań stylów i strategii narracji w prozie Zygmunta Haupta.

Zainteresowania naukowe:
-poetyka kognitywna
-geopoetyka (zwłaszcza interdyscyplinarna teoria pogranicza kulturowego)
-kategoria postpamięci