Doktoranci / 

Joanna Tritt

Absolwentka filologii polskiej i filologii słowiańskiej z językiem czeskim na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2011 roku obroniła pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Legeżyńskiej, zatytułowaną: „Krystyny Miłobędzkiej (nie)wyrażalność istnienia: między filozofią języka a filozofią bytu”. W swej rozprawie próbuje ustalić relacje łączące podmiot z rzeczywistością oraz ich wyrażanie poprzez język w twórczości Miłobędzkiej, a także wskazać, w jaki sposób doświadczenie teatru dziecięcego mogło stać się inspiracją dla dokonań poetyckich autorki. Wreszcie, czytając teksty Miłobędzkiej hermeneutycznie oraz wpisując artystyczny projekt poetki zarówno w kontekst filozofii Wschodu, jak i filozofii Zachodu, podejmuje problematykę szeroko pojętej metafizyczności.

W badaniach zajmuje się przede wszystkim polską literaturą współczesną (szczególnie poezją) i jej związkami z filozofią, psychologią oraz antropologią. Owocem tych zainteresowań będą publikacje, które w najbliższym czasie ukażą się m.in. w „Podtekstach” oraz „Pamiętniku Literackim”.

Rozprawa doktorska, pisana pod opieką prof. dr hab. Anny Legeżyńskiej, będzie próbą monografii poświęconą filozofowi, krytykowi literackiemu
i teatralnemu, eseiście, a także poecie – Andrzejowi Falkiewiczowi.