Doktoranci / 

Julia Czerniuk

Urodziła się dzień po wprowadzeniu na rynek najpopularniejszej gry platformowej wszechczasów – „Super Mario Bros.”, w roku wydania albumu „Misplaced Childhood” grupy Marillion. Choć chciała zostać lekarzem, z sympatią do biologii, chemii i fizyki wygrała słabość do literatury. Od zawsze jej pasją były historie o światach równoległych i wirtualnych rzeczywistościach w każdej postaci. Odzwierciedleniem tego jest obroniona w 2009 roku  praca magisterska pt. „Teoria simulacrum Jeana Baudrillarda i jej miejsce w literaturze i kulturze” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego Smuszkiewicza. Obecnie zamiłowania z dzieciństwa znajdują wyraz w studiach nad zjawiskami zachodzącymi na gruncie nowych mediów, związanymi z postępującą technicyzacją życia społecznego i przemianami, które wchodzą w zakres pojęć posthumanizmu i transhumanizmu. Rozprawa doktorska na ten temat powstaje pod opieką prof. dr hab. Ryszarda Przybylskiego. Prywatnie miłośniczka konwentów fantastycznonaukowych, kina, komiksów i fotografii. Z wyboru zwolenniczka Ciemnej Strony Mocy, mimo że w większości gier komputerowych ostatecznie kończy z karmą tak wysoką, że żadne typy spod ciemnej gwiazdy nie chcą z nią rozmawiać. Prowadzi przedmiot „Gry w kulturze” realizowany w ramach specjalności „Kultura mediów cyfrowych” dla słuchaczy drugiego roku studiów magisterskich.

e-mail kontaktowy: julia.czerniuk@gmail.com