Doktoranci / 

Marta Drażyńska

Przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Polsko-hebrajskie pogranicza literackie” pod opieką prof. dr hab. Anny Legeżyńskiej. Pracuje nad opracowaniem tomu z międzywojennymi tłumaczeniami poezji hebrajskiej Salomona Dykmana. Interesuje się literaturą żydowską XX-lecia międzywojennego. W roku 2011 prowadziła kwerendę biblioteczną na Uniwersytecie w Tel Awiwie i Jerozolimie.

Ukończyła studia polonistyczne oraz psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Interesuje się także związkami literatury i psychologii, szczególnie literatury i psychoanalizy.

 

Stypendia i nagrody:

W roku 2007/2008 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.

W roku 2008 Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za wybitne  osiągnięcia w nauce   i wyróżniający się udział w życiu Uniwersyteckim przyznany przez Rektora UAM

W roku 2007/2008 I nagroda Wydziałowego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską (edycja literaturoznawcza).

 

Wybrane publikacje:

 

Kontakt:
mdrazynska@gmail.com

 

Prowadzi poetykę oraz zajęcia fakultatywne dotyczące związków literatury i psychoanalizy.