Pracownicy / 

Elżbieta Winiecka

prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka

Zainteresowania badawcze:

Prowadzi zajęcia z teorii literatury i metodologii badań literackich, teorii kultury, teorii i historii mediów, historii literatury polskiej XX wieku oraz genologii nowych mediów. Redaktor „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Literackiej”.

Publikacje książkowe:

Białoszewski sylleptyczny, Poznań 2006 – wyróżniona Nagrodą Rektora UAM za osiągnięcia naukowe w 2007 r.

Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka, Poznań 2012 – Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2013 r.

Współautorskie publikacje książkowe:

Konsultacje w roku akademickim 2015/2016:

pokój 214

wtorek 12.00 – 13.00

środa 12.00-13.00