Warsztaty projektowania graficznego

Zapraszamy do udziału w Warsztatach projektowania graficznego, organizowanych przez Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej.

Warsztaty w wymiarze 30 godzin obejmować będą następujące zakresy tematyczne:

Prowadzący:
mgr Michał Żerdzicki
Pracownia Projektowania Interfejsu Graficznego
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu