O Nas

Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej powstał w roku 2009. Wydarzenie to poprzedził cykl seminariów poświęconych nowoczesności, które odbywały się regularnie z inicjatywy prof. dr hab. Anny Legeżyńskiej oraz prof. dra hab. Ryszarda K. Przybylskiego.
Od chwili jego powstania Zakładem kieruje profesor Ryszard K. Przybylski.