Oferta dydaktyczna

W roku akademickim 2014/ 2015 prowadzimy wykłady, konwersatoria i warsztaty z zakresu historii literatury XX wieku, teorii i metodologii badań literackich, teorii kultury oraz wiedzy o mediach:

Teoria kultury (I r. 2st., wykład, 30 godzin, semestr zimowy), prowadzący: prof UAM dr hab. Elżbieta Winiecka

Teoria kultury (I r. 2 st., ćwiczenia, 30 godzin, semestr zimowy), prowadzący: prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski, dr hab. Elżbieta Winiecka

Teoria literatury (II r. I st. ćwiczenia, 30 godzin, semestr zimowy), prowadzący: dr Marcin Telicki

Teoria literatury (I r. II st., 30 godzin, semestr letni), prowadzący: prof. dr hab. Agata Stankowska, prof UAM dr hab. Elżbieta Winiecka

Historia literatury polskiej po 1918 roku (II rok, II st., ćwiczenia) – prowadzący: prof. dr hab. Anna Legeżyńska, prof. dr hab. Agata Stankowska

Czytanie kultury popularnej – zajęcia dla studentów specjalizacji komunikacja kulturowa, prowadzący: dr Marcin Telicki

Poetyka (I rok I st., 60 godzin), prowadzący: dr Marcin Telicki

Wiedza o kulturze (II rok, I st., 30 godzin), prowadzący: dr Marcin Telicki, dr Michał larek

Historia i teoria mediów (30 godzin, wykład), prowadzący: dr Michał Larek

Korespondencja sztuk w cyberkulturze (30 godzin, ćwiczenia dla studentów specjalizacji kultura mediów cyfrowych), prowadzący: prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski

Historia reprezentacji (30 godzin, I r. II stopnia, wykład dla studentów specjalizacji kultura mediów cyfrowych, semestr letni), prowadzący: prof. dr hab. Agata Stankowska

Storytelling (zajęcia dla studentów specjalizacji komunikacji medialnej), prowadzący: dr Michał Larek

Wprowadzenie do kultury popularnej (zajęcia dla studentów specjalizacji komunikacji medialnej), prowadzący: dr Michał Larek