Jubileusz Profesor Anny Legeżyńskiej

Dnia 14 grudnia 2011 roku w Teatrze Ósmego Dnia świętowaliśmy Jubileusz prof. dr hab. Anny Legeżyńskiej.
Z okazji sześćdziesiątych Urodzin uczniowie i przyjaciele przygotowali Jubilatce prezent. Ukazał się dedykowany Annie Legeżyńskiej zbiór szkiców i wierszy:

Więcej życia niż słów, pod redakcją Moniki Wójciak i Marcina Telickiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2011.