Promocja Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM


Studentki naszej specjalności, działające w Kole Komunikacji Kreatywnej Essence, przygotowały projekt akcji promującej wizerunek nowoczesnego studenta polonistyki. Zapraszamy do obejrzenia efektów ich pracy!