Nowy program specjalności kultura mediów cyfrowych

Dnia 7 maja 2014 Rada Naukowa Instytutu Filologii Polskiej zatwierdziła nowy program specjalności kultura mediów cyfrowych na studiach II stopnia. Program obowiązywać będzie wszystkich nowo przyjętych studentów od roku akademickiego 2014/2015.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą programową!

Program KULTURY MEDIÓW CYFROWYCH – NOWY!!!

Materiał promocyjny