Doktorat honoris causa UAM dla Julii Hartwig

Dnia 2 lutego 2015 roku Julia Hartwig – wybitna polska poetka, eseistka i tłumaczka – odebrała tytuł doktora honoris causa naszego Uniwersytetu. Senat uczelni przyznał go na wniosek Rady Naukowej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Promotorem przewodu była prof. dr hab. Anna Legeżyńska, recenzentami dorobku poetki: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, prof. dr hab. Marian Stala oraz prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski.