Wybory kierownika Zakładu

Dnia 26 kwietnia 2017 roku odbyły się wybory nowego kierownika Zakładu Literatury i Kultury Nowoczesnej. Następczynią prof. dra hab. Ryszarda K. Przybylskiego została prof. dr hab. Agata Stankowska. Obejmie ona swoje stanowisko od nowego roku akademickiego, już teraz przyjęła jednak gratulacje od koleżanek i kolegów z zakładu. Symboliczny akt przypieczętował przyjacielski uścisk dłoni dwojga profesorów, uwieczniony na fotografii. Życzymy obojgu naszym Profesorom czerpania wielu satysfakcji i zadowolenia z nowej sytuacji!