Polemika Krytycznoliteracka w Polsce

Z radością informujemy, że właśnie ukazała się praca Tadeusza Budrewicza Spory wokół Romantyzmu i jego skutków Franciszka Krupińskiego (Poznań 2018). Jest to szósty tom z serii „Polemika Krytycznoliteracka w Polsce”. Projekt badawczy realizowany jest w ramach grantu NPRH „Dziedzictwo narodowe” – 11H 16 013184. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Agata Stankowska.

Więcej informacji na stronie: www.polemiki.amu.edu.pl