Nowość

Ukazał się nowy, szósty tom z serii „Literatura i Sztuka” redagowanej przez profesor Agatę Stankowską. Tym razem ma on charakter szczególny, ponieważ dekowany jest profesorowi Ryszardowi K. Przybylskiemu z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin. Książka Mody. Teorie i praktyki pod red. Elżbiety Winieckiej jest zbiorem rozpraw napisanych przez poznańskich badaczy. Zapraszamy do lektury!