Humaniści i nowe technologie

Gośćmi będą:

Prof. Piotr Sitarski – kierownik Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się badaniem kultury filmowej i historii mediów. Jest między innymi autorem książki Rozmowa z cyfrowym cieniem, monografii Sens stylu. O twórczości filmowej Ridleya Scotta oraz współautorem podręcznika licealnego Człowiek – twórca kultury.

Prof. Jan Stasieńko – koordynator dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz Kierownik Centrum Badawczo-Projektowego Gier i Animacji „Digital Masters” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, jest członkiem sieci naukowej Beyond Humanism Net. Zajmuje się game studies, archeologią nowych mediów, posthumanizmem, antropologią efektów specjalnych. Ostatnio opublikował monografie „Niematerialne Galatee w wehikułach rozkoszy i bólu. Technologie mediów jako aparaty kreowania posthumanistycznej intymności” (2015) oraz „Capturing motor competencies. People with Disabilities as Actors in Motion Capture Sessions” (2015).

Prof. Marcin Składanek – filozof i kulturoznawca, pracuje w Zakładzie Mediów Elektronicznych w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ, autor książki Sztuka generatywna. Metoda i praktyki (2017)

Prof. Agnieszka Jelewska – dyrektorka i współzałożycielka Humanities/Art /Technology Research Center na UAM, Autorka książek Sensorium (2012) oraz Ekotopie Ekspansja tehnolultury (2013). Bada przede wszystkim transdyscyplinarne relacje pomiędzy nauką, sztuką, kulturą i technologią w XX i XXI wieku, ich wymiar społeczny i polityczny. Prowadziła wykłady m.in. na Kent University w Cantenbury, Folkwang Universität der Künste w Essen, Harvard University, Boston, Emerson College, Boston. Kuratorka i współtwórczyni projektów z zakresu art and science: m.in. Transnature is Here (2013), Post-Apocalypsis (2015), Anaesthesia (2016). Za interaktywną instalację Post-Apocalypsis otrzymała wraz z zespołem Złoty Medal za soud design na międzynarodowym festiwalu Prague Quadriennal (2015).