Warsztaty marketingu

Wszystkich studentów specjalności komunikacja medialna i kultura mediów cyfrowych zainteresowanych zdobyciem nowych kompetencji zawodowych zapraszamy na 30-godzinne Warsztaty marketingu, które poprowadzi absolwentka naszej specjalności kultura mediów cyfrowych mgr Agata Krzesińska.

Program warsztatów

Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek o godz. 18.00 w sali 324. Pierwsze spotkanie odbędzie się 6 marca.

Zgłoszenia przyjmuje dr hab. Elżbieta Winiecka: e.winiecka@wp.pl

Liczba miejsc ograniczona!