Zaproszenie

Archiwum

zlikun

Zaproszenie

Humaniści i nowe technologie

Już 7 listopada w Salonie Mickiewicza w Collegium Maius, o godz. 17.00 rozpocznie się pierwsze seminarium z cyklu naukowo-dydaktycznych spotkań pt. „Wiedzieć – rozumieć – działać. Humaniści i nowe technologie”. Serdecznie zapraszamy!

Nowości wydawnicze

W serii Literatura i sztuka ukazała się książka Widzenie awangardy, pod red. Agaty Stankowskiej, Agaty Lewandowskiej i Marcina Telickiego (Wydawnictwo PTPN, Poznań 2018).

W serii Modernizm w Polsce ukazała się książka Agaty Stankowskiej Ikona i trauma. Pytania o „obraz prawdziwy” w liryce i sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku (UNIVERSITAS, Kraków 2019).

Zapraszamy do lektury!

Spotkanie z Moniką Bobako

Serdecznie zapraszamy nas potkanie z Panią dr hab. Moniką Bobako, autorką książki Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej.

Nowość

Ukazał się nowy, szósty tom z serii „Literatura i Sztuka” redagowanej przez profesor Agatę Stankowską. Tym razem ma on charakter szczególny, ponieważ dekowany jest profesorowi Ryszardowi K. Przybylskiemu z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin. Książka Mody. Teorie i praktyki pod red. Elżbiety Winieckiej jest zbiorem rozpraw napisanych przez poznańskich badaczy. Zapraszamy do lektury!

Nowa książka Ryszarda K. Przybylskiego

Ukazała się nowa książka Ryszarda K. Przybylskiego. Poza frapującą zawartością, prezentującą przegląd rozpraw naukowych profesora na temat literatury, sztuki i mediów, tom przyciąga uwagę oryginalną szatą graficzną. Dodatkowo okładka ma dwie wersje kolorystyczne. Zapraszamy do lektury!

Polemika Krytycznoliteracka w Polsce

Z radością informujemy, że właśnie ukazała się praca Tadeusza Budrewicza Spory wokół Romantyzmu i jego skutków Franciszka Krupińskiego (Poznań 2018). Jest to szósty tom z serii „Polemika Krytycznoliteracka w Polsce”. Projekt badawczy realizowany jest w ramach grantu NPRH „Dziedzictwo narodowe” – 11H 16 013184. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Agata Stankowska.

Więcej informacji na stronie: www.polemiki.amu.edu.pl

O Julii Hartwig w Warszawie

Dnia 10 kwietnia 2018 roku Profesor Anna Legeżyńska była w Warszawie gościem specjalnym spotkania poświęconego Julii Hartwig. Autorka najnowszej monografii poetki (Hartwig. Wdzięczność, Łódź 2017) wystąpiła razem z Anną Piotrowicz. Wiersze poetki czytała Maja Komorowska. Zapraszamy do obejrzenia transmisji ze spotkania.

https://www.youtube.com/watch?v=0vXNeCZBU4A

 

 

 

Wybory kierownika Zakładu

Dnia 26 kwietnia 2017 roku odbyły się wybory nowego kierownika Zakładu Literatury i Kultury Nowoczesnej. Następczynią prof. dra hab. Ryszarda K. Przybylskiego została prof. dr hab. Agata Stankowska. Obejmie ona swoje stanowisko od nowego roku akademickiego, już teraz przyjęła jednak gratulacje od koleżanek i kolegów z zakładu. Symboliczny akt przypieczętował przyjacielski uścisk dłoni dwojga profesorów, uwieczniony na fotografii. Życzymy obojgu naszym Profesorom czerpania wielu satysfakcji i zadowolenia z nowej sytuacji!

Warsztaty marketingu

Wszystkich studentów specjalności komunikacja medialna i kultura mediów cyfrowych zainteresowanych zdobyciem nowych kompetencji zawodowych zapraszamy na 30-godzinne Warsztaty marketingu, które poprowadzi absolwentka naszej specjalności kultura mediów cyfrowych mgr Agata Krzesińska.

Program warsztatów