Doktoranci / 

Barbara Kulesza-Gulczyńska

B. K.G. - zdjęcie na stronę

Absolwentka filologii polskiej w ramach Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2013), studentka filologii angielskiej. Początkująca (o ile da się w tej dziedzinie w ogóle wyjść ze stanu „początkującego”) badaczka fan fiction i kultur fanowskich oraz literatury sieci. Doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej pod opieką naukową dr hab. Elżbiety Winieckiej w latach 2013-2019.