Projekty Badawcze / 

Polemika (krytyczno)literacka w Polsce

Polemika (krytyczno)literacka w Polsce
– między studium przypadku a historią
literatury. Edycje krytyczne

Projekt badawczy realizowany na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w ramach konkursu NPRH „Dziedzictwo narodowe” – 11H 16 013184

Kierownik projektu: prof. dr hab. Agata Stankowska

Redakcja naukowa serii
Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
„Polemika Krytycznoliteracka w Polsce”: dr Sylwia Panek

www.polemiki.amu.edu.pl