Projekty Badawcze / 

Wiedzieć-rozumieć-działać. Humaniści i nowe technologie

Projekt Zakładu Literatury i Kultury Nowoczesnej oraz Pracowni Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych zwyciężył w III edycji Konkursu na Budżet Dydaktyczny.

Opis projektu:

Czas trwania projektu: rok akademicki 2019/2020

Głównym celem projektu będzie zorganizowanie trzech otwartych spotkań z udziałem pracowników i studentów WFPiK, które zainicjują dyskusję na temat wyzwań współczesnej kultury ściśle związanej z technologią oraz nowych możliwości i perspektyw rozwoju badań transdycyplinarnych (literatura – sztuka – technologia – kultura popularna). Seminaria, utrwalone w postaci materiału filmowego, mają przybliżyć problematykę głębokich przemian współczesnej kultury (w tym literatury) i refleksji humanistycznej, włączając społeczność studentów i pracowników naukowych do dalszych działań na rzecz ich lepszego poznania
i zrozumienia oraz przygotowania absolwentów do przyszłej pracy zawodowej w społeczeństwie i kulturze opartych na nowych technologiach.

Do udziału w dyskusji chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli różnych ośrodków badawczych w Polsce według następującego planu:

7 listopada 2019

Humaniści i nowe technologie

 

prof. Piotr Sitarski (UŁ)

prof. Jan Stasieńko (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

prof. Agnieszka Jelewska (UAM)

prof. Marcin Składanek (UŁ)

 

16 stycznia 2020

Praktyki kulturowe w środowisku cyfrowym

 

prof. Ewa Szczęsna (UW)

prof. Anna Nacher (UJ)

dr Mariusz Pisarski (UW)

dr Michał Krawczak (UAM)

 

12 marca 2020

Cyberkultura i inne kultury popularne

 

prof. Anna Gemra (UWr)

prof. Mariusz Kraska (UG)

prof. Adam Mazurkiewicz (UŁ)

prof. Mirosław Filiciak (SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

prof. Ryszard Kazimierz Przybylski (UAM)