Projekty Badawcze / 

Studenckie Koło Badań nad Nowoczesnością Media-Tour

Opiekun naukowy: prof. ucz. dr hab. Marcin Telicki