Specjalność komunikacja medialna / 

Zapisy na specjalności

Zainteresowani mogą zgłaszać się do dr hab. Elżbiety Winieckiej mailowo (elwin@amu.edu.pl, e.winiecka@wp.pl) lub osobiście (godziny konsultacji w zakładce Pracownicy).