Specjalność komunikacja medialna / 

Praktyki i staże

Opiekunem wszystkich praktyk i staży jest dr hab. Elżbieta Winiecka, do której należy składać dokumentację praktyk oraz zgłaszać się po ich zaliczenie.

Regulamin praktyk zawodowych

1_porozumienie_2017

2_skierowanie

3_dzienniczek_praktyk

4_zaświadczenie

5_ankieta dla pracodawcy

6_potwierdzenie praktyki_do_suplementu

2_oświadczenie_o_ubezpieczeniu

8_wniosek_o_zwolnienie_praktyk

Sylabus USOS Praktyki-komunikacja medialna

Sylabus USOS Praktyki-kultura mediów cyfrowych