Specjalności

Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej prowadzi dwie specjalności – na poziomie studiów 3-letnich licencjackich oraz 2-letnich magisterskich: