Pracownicy / 

Marcin Telicki

dr Marcin Telicki

Zainteresowania badawcze:

Publikacje książkowe:

Współautorskie publikacje książkowe:

Konsultacje w roku akademickim 2017/2018:

pokój 215

poniedziałek 15.00 – 16.00

środa 13.00-13.30