Pracownicy / 

Anna Legeżyńska

Prof. dr hab. Anna Legeżyńska – wykłada historię i teorię literatury XX wieku w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, autorka książek: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka.   (PWN, Warszawa  1986; wyd. II, poszerzone: 1999), Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej  (PWN, Warszawa 1996),  Wisława Szymborska  (Seria „Czytani dzisiaj”. REBIS, Poznań 1996 wyd. I, 1997 wyd. II i III), Gest pożegnania. Szkice  o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej (Biblioteka Literacka “Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 1999), Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury   z lat 90. (Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002). Ostatnio opublikowała monografię pt. Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej (Wydawnictwo Poznańskie, 2009). Jest również współautorką  Poezji polskiej po 1968 roku (z  P. Śliwińskim, wyd. WSiP, Warszawa 2000) i tomu pt. Literatura polska XX wieku. (Seria: „Zrozumieć literaturę”, z B. Kaniewską  i P. Śliwińskim, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005) oraz podręczników: Teoria literatury. Skrypt dla studiów zaocznych (z B. Kaniewską,  Poznań 2002 wyd. I, 2003 wyd. II, 2005 wyd. III);  Skarbiec języka, literatury, sztuki  (podręcznik z wypisami dla kl. I liceum ogólnokształcącego, z B. Chrząstowską, B. Kaniewską i in., wyd. NAKOM, Poznań 2002, 2003).